Informasjon frå kommunen

Foreldrebetaling SFO

Foreldrebetaling SFO

For 2020 gjeld følgjande satsar: 

SFO: Pris og type tilbod
Tilbod Forklaring Pris for 2020
Fulltid 5 dagar per veke, morgon og ettermiddag Kr. 2 310,- per månad
Deltid 3 dagar per veke, morgon og ettermiddag Kr. 1 790,- per månad
Ferietilbod Sjå under «Opningstid» på sida Søk SFO-plass Kr. 1 260,- per veke
Kjøp av enkeltdagar Sjå under «Opningstid» på sida Søk SFO-plass Kr. 310,- per dag

Søskenmoderasjon

Barn 2 får 25% søskenmoderasjon i foreldrebetalinga. Barn 3 eller fleire får 50% søskenmoderasjon i foreldrebetalinga.

Annan informasjon:

Det er fritak for foreldrebetaling for skolefritidsordning innafor ordinær SFO-tid, for barn med spesielle behov i 5. til 7. klasse.

Foreldrebetalinga vert kravd inn kvar månad i 10 månader. Betaling for ferietilbod kjem i tillegg til ordinær sats. Det vert fakturert etter kvar ferie. Det vert betalt ut oppseiingstida.

Kontaktinformasjon

Marianne Bolghaug
Pedagogisk rådgjevar
E-post
Telefon 71 17 15 30