Foreldrebetaling SFO

Foreldrebetaling SFO

SFO: Pris og type tilbod
Tilbod Forklaring Pris f.o.m. august 2022 for 2.-4. klasse Pris f.o.m. august 2022 for 1. klasse
Fulltid 5 dagar per veke, morgon og ettermiddag, inklusive feriar 2 112,- per månad i 12 månadar 1 106- per månad i 12 månadar
Deltid 3 dagar per veke, morgon og ettermiddag 1 394,- per månad i 10 månadar 790,- per månad i 10 månadar
Morgontilbod kl. 7.00 - skolestart 750,- per månad i 10 månadar 750,- per månad i 10 månadar
Ettermiddagstilbod Frå skoleslutt - kl. 16.30 1 930,- per månad i 10 månadar 924- per månad i 10 månadar
Kjøp av enkeltdagar Inntil 10 enkeltdagar per skoleår 320,- per dag 320,- per dag
Ferietilbod Sjå under «Opningstid» på sida Søk SFO-plass 520,- per veke 520,- per veke

Gratis kjernetid for alle førsteklassingar frå hausten 2022 av

Søskenmoderasjon

Barn 2 får 25% søskenmoderasjon i foreldrebetalinga. Barn 3 eller fleire får 50% søskenmoderasjon i foreldrebetalinga. Søskenmoderasjon gjeld også, dersom du har barn i både barnehage og SFO.

Redusert foreldrebetaling/gratis SFO

Det er fritak for foreldrebetaling for skolefritidsordning innafor ordinær SFO-tid, for barn med spesielle behov i 5. til 7. klasse.

Ingen hushald skal betale meir enn seks prosent av den totale årsinntekta si for ein SFO-plass. Ordninga gjeld for elevar på 1. til 4. trinn. 

Sjekk om du har rett til redusert foreldrebetaling for SFO

Betaling av SFO i oppseiingstida

Du må betale for SFO ut oppseiingstida.

Kontaktinformasjon

Marianne Bolghaug
Pedagogisk rådgjevar
E-post
Mobil 915 10 168

Opningstider

Kommunehuset
Ekspedisjon: Kl. 10.00 til 14.00

Sentralbord: Kl. 9.00 til 14.30

Adresse

Aukra kommunehus
Nyjordvegen 12
6480 Aukra