Foreldrebetaling SFO

Foreldrebetaling SFO

SFO: Pris og type tilbod
Tilbod Forklaring Pris 2022
Fulltid 5 dagar per veke, morgon og ettermiddag 2 430 per månad
Deltid 3 dagar per veke, morgon og ettermiddag 1 880 per månad
Ferietilbod Sjå under «Opningstid» på sida Søk SFO-plass 520 per veke
Kjøp av enkeltdagar Sjå under «Opningstid» på sida Søk SFO-plass 320 per dag

Søskenmoderasjon

Barn 2 får 25% søskenmoderasjon i foreldrebetalinga. Barn 3 eller fleire får 50% søskenmoderasjon i foreldrebetalinga. Søskenmoderasjon gjeld også, dersom du har barn i både barnehage og SFO.

Redusert foreldrebetaling/gratis SFO

Det er fritak for foreldrebetaling for skolefritidsordning innafor ordinær SFO-tid, for barn med spesielle behov i 5. til 7. klasse.

Ingen hushald skal betale meir enn seks prosent av den totale årsinntekta si for ein SFO-plass. Ordninga gjeld for elevar på 1. til 4. trinn. 

Sjekk om du har rett til redusert foreldrebetaling for SFO

Annan informasjon

Foreldrebetalinga vert kravd inn kvar månad i 10 månader. Betaling for ferietilbod kjem i tillegg til ordinær sats. Det vert fakturert etter kvar ferie. Det vert betalt ut oppseiingstida.

Kontaktinformasjon

Marianne Bolghaug
Pedagogisk rådgjevar
E-post
Mobil 915 10 168

Opningstider

Kommunehuset
Ekspedisjon: Kl. 10.00 til 14.00

Sentralbord: Kl. 9.00 til 14.30

Adresse

Aukra kommunehus
Nyjordvegen 12
6480 Aukra