Foreldrebetaling SFO

Foreldrebetaling SFO

Pris og type SFO-tilbod

Pris og type SFO-tilbod
Tilbod Forklaring Pris per 01.01.23 for 1. klasse Pris per 01.01.23 for 2.-4. klasse
Fulltid 5 dagar per veke, morgon og ettermiddag, inklusive feriar 1 170- per månad i 12 månadar 2 240,- per månad i 12 månadar
Deltid 3 dagar per veke, morgon og ettermiddag 840,- per månad i 10 månadar 1 480,- per månad i 10 månadar
Morgontilbod Frå klokka. 07.00 fram til skolestart 790,- per månad i 10 månadar 790,- per månad i 10 månadar
Ettermiddagstilbod Frå skoleslutt til klokka 16.30 980- per månad i 10 månadar 2 050,- per månad i 10 månadar
Kjøp av enkeltdagar Inntil 10 enkeltdagar per skoleår 340,- per dag 340,- per dag
Ferietilbod Sjå under «Opningstid» på sida Søk SFO-plass 550,- per veke 550,- per veke
Gratis kjernetid for 1. klasse Måndag til fredag kl. 13.15-15.45. For meir info sjå avsnittet Gratis kjernetid i SFO for 1. klasse. 0,- Ikkje tilgjengeleg

Gratis kjernetid for alle førsteklassingar

Søskenmoderasjon

Barn 2 får 25% søskenmoderasjon i foreldrebetalinga. Barn 3 eller fleire får 50% søskenmoderasjon i foreldrebetalinga. Søskenmoderasjon gjeld også, dersom du har barn i både barnehage og SFO.

Redusert foreldrebetaling/gratis SFO

Det er fritak for foreldrebetaling for skolefritidsordning innafor ordinær SFO-tid, for barn med spesielle behov i 5. til 7. klasse.

Ingen hushald skal betale meir enn seks prosent av den totale årsinntekta si for ein SFO-plass. Ordninga gjeld for elevar på 1. til 4. trinn. 

Sjekk om du har rett til redusert foreldrebetaling for SFO

Betaling av SFO i oppseiingstida

Du må betale for SFO ut oppseiingstida.

Kontakt

Marianne Bolghaug
Pedagogisk rådgjevar
E-post
Mobil 91 51 01 68

Opningstider

Kommunehuset

Ekspedisjon: Kl. 10.00 til 14.00

Sentralbord: Kl. 9.00 til 14.30

Adresse

Aukra kommunehus

Nyjordvegen 12

6480 Aukra