Kriseleiing

Når det oppstår ein krisesituasjon skal kommunen sette i verk nodvendige tiltak for å bringe kommunen tilbake til normaltilstanden så rask som mogleg.

Aukra kommune si kriseleiing vert leia av ordførar, mens kommunedirektøren har den strategiske leiinga. Kriseleiinga vår består av:

  • Ordførar
  • Kommunedirektør
  • Kommunalsjefane
  • Varaordførar
  • Beredskapskoordinator
  • Vara beredkspaskoordinator
  • Kommuneoverlege
  • Brannsjef
  • Politi

Kontakt

Beredskapskoordinator
Geir Janos Göncz
E-post
Mobil 97 98 79 09
Aukra kommune
Post- og besøksadresse: Nyjordvegen 12, 6480 Aukra
E-post
Telefon 71 17 15 00

Opningstider

Kommunehuset

Ekspedisjon: Kl. 10.00 til 14.00

Sentralbord: Kl. 9.00 til 14.30