Vokalgruppe

Vokalgruppe

Aldersgruppe: Gruppetilbod frå 1. trinn

Stad: tilbud både på Gossen og i Julsundet

 

Beskrivelse: 

Song er et instrument som skil seg ut frå andre instrument, då instrumentet er i kroppen vår. Dette gjer at det å synge ofte er ein veldig personleg og nær måte å utrykke seg på 

Måten ein underviser vokal på speilar læraren sitt syn og metodefelt. Opplæringa i kulturskolen har rytmisk retning, det vil seie at ein har hovudvekt på jazz, pop, rock, vise, soul, blues, rytmiske musikalar, osv.  Men elevane må også gjennom opplæringa innom dei klassiske tradisjonane og sjangrar som klassiske musikalar, opera, arie, osv. 

 Søk om plass i vokalgruppe