Vokal

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Vokal

Aldersgruppe: frå 5. trinn

Stad: tilbud både på Gossen og i Julsundet

Beskrivelse: 

Sang er et instrument som skil seg ut frå andre instrument, då instrumentet er i kroppen vår. Dette gjer at det å synge ofte er ein veldig personleg og nær måte å utrykke seg på. 

Måten ein underviser vokal på speilar læraren sitt syn og metodefelt. Opplæringa i kulturskolen har rytmisk retning, det vil seie at ein har hovudvekt på jazz, pop, rock, vise, soul, blues, rytmiske musikalar, osv.  Men elevane må også gjennom opplæringa innom dei klassiske tradisjonane og sjangrar som klassiske musikalar, opera, arie, osv. 

Gjennom kulturskolen sitt tilbod kan elevane få individuell opplæring frå 10 års alderen. Tilbodet vert tilrettelagt for den enkelte på best muleg måte. Eleven kjøper inn lærebøker etter veiledning frå lærar. 

Søk om plass på vokal