Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Slagverk

Aldersgruppe: frå 3. trinn

Stad: tilbud både på Gossen og i Julsundet

Beskrivelse: 

Det skilles mellom rytmiske (trommesett) og melodiske (xylofon, vibrafon, marimba, klokkespill, paukar) slagverkinstrumenter. Undervisninga ved Aukra Kulturskole har eit rytmisk fokus, så mesteparten av opplæringa vil foregå på trommesett. Eit trommesett består av forskjellige trommer og cymbalar satt sammen, spilt på av trommestikker. Eit vanlig oppsett vil bestå av: basstromme, skarptromme, tre tammar (hvor to av tammane er montert til basstromma, og den tredje står på gulvet) crashcymbal, ridecymbal og hihat.Trommesettet er eit bandretta instrument, og har som rolle å vere ”timekeeper” og lage et solid rytmisk fundament som resten av bandet kan spille på. 

Eleven må kjøpe eiget trommesett og trommestikker, slik at ein kan øve heime. På alle speletimar nyttast kulturskulens trommesett, alt ein trenger å ha med er trommestikker og trommebok. Læraren stiller til rådighet ved val av instrument tilpassa kunnskapen og behovsnivået til eleven. Dessutan vert metronom (tidshaldar) nytta frå starten av opplæringa, dette kan enten kjøpast eller nyttast digitalt (datamaskin, applikasjon på telefon/nettbrett osv.) 

Søk om plass på slagverk