Korps

Korps

Aldersgruppe: frå 8 år

Stad: tilbud både på Gossen og i Julsundet

Beskrivelse: 

 

Korps i Aukra kommune

 

Kulturskolen samarbeider med korpsa med sal av dirigent teneste og instrumentopplæring. (Aspirantopplæring barn og vaksne) 

Dersom du kan tenkje deg å spele i korps kan søkje om aspirantopplæring i kulturskolen, du vert då automatisk medlem i eit av korpsa.  

Skriv i merknadsfelt kva korps du ønskjer medlemsskap i når du sender inn søknad. (Korpsa betaler elevavgifta dei to første åra) 

Her finn du meir informasjon om aspirantopplæring: