Baryton - Euphonium - Tuba

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Baryton - Euphonium - Tuba

Aldersgruppe: frå 3. trinn

Stad: tilbud både på Gossen og i Julsundet

Beskrivelse: 

Dette er tre forskjellige instrument i messingfamilien og dei tilhører grovmessingfamilien. 

Eleven kjøper sjølv inn lærebøker med veiledning frå lærar. Eleven bør også ha metronom og notestativ. Lærar oppfordrar unge elevar som har lyst til å spele Tuba, til å starte på anten Baryton eller Euphonium då desse er meir håndterlig for born.   

Korpselevar får låne instrument frå korpset. Dersom du ønskjer aspirantopplæring gjennom Gossen skolekorps, Julsundet skolekorps eller Gossen Musikkorps skriv det i merknadsfeltet. 

 Individuell undervisning og i gruppe.

Baryton: 

Ein Baryton spelar i same register som og ser ut som ein Euphonium, men dei har ulik boring. Klangmessig sett ligg Baryton ein plass mellom Euphonium og Trombone. Dette instrumentet brukast mest i brassband, der det er ein del av den faste besetninga. 

 

Euphonium: 

Ein Euphonium er stemt i Bb ein oktav under trompeten. Ein Eufonium har 3-4 ventilar, og ser ut som ein liten tuba. Instrumentet har same konstruksjon som ein tuba og eit althorn, og det ligg mellom desse i størrelse. Namnet euphonium kjem frå det greske ordet eufonion som betyr velklang, og instrumentet har ein varm og fyldig klang. Eufonium har i likheit med tuba, flygelhorn og althorn konisk boring, noko som betyr at rørdiameteren øker heile vegen. Motsetninga er trombone- og trompetfamilien som har sylindrisk boring, der diameteren er konstant fram til klokkestykket. Dette gir instrumentet ein helt anna klang enn trombonen, selv om dei spelar i same register har eufonium har ein mykje rundare klang.  

  

Tuba: 

Tubaen er det største blåseinstrumentet  og er det instrumentet som kling djupast av alle messinginstrument. Likevel er det eit relativt ungt instrument, oppfunnet på 1840-talet for å ta over for Ofikleiden. I dag brukar man tuba i mange typer orkestre, i symfoniorkester har man ein tubaist, i brassband har man stort sett fire (to stemt i Eb og to i Bb), i janitsjarorkester varierar behovet etter besetningas størrelse. I dag har dette instrumentet fått innpass i populærmusikkulturen blant anna gjennom band som Pelbo. I løpet av 1900-tallet ble dei første solokonsertane for tuba skrevet, og instrumentet har etterhvert blitt eit fullverdig soloinstrument. 

Søk om plass på Baryton - Euphonium - Tuba