Kunst

Aldersgruppe: i grupper alle aldre.

 

SKOLEÅRET 23-24

Stad: Gossen, kulturhuset

Kunst 1.-3. trinn, Mandag 1600-1700

Kunst 4.-6.. trinn, Torsdag: 1615 –1730 

Digital kunst frå 4. trinn, Mandag: 1435-1535

Kunst  fra 7. trinn, Torsdag: 1440–1555

 

Stad: Julsundet skole og fleirbrukshus

Aldersgruppe: i grupper frå 4. trinn

Kunst frå 4. trinn, Tirsdag: 14:00–15:15 

Digital kunst fra 4. trinn, Tirsdag 15:30-16:30

 

Kunstkurs for vaksne: 4 samlingar på helg, vert annonsert.

Beskrivelse: 

I kunstfaget får du lære ulike teknikkar innan teikning, maling og mange fleire kreative prosjekt.  

Elevane får lære seg ulike uttrykksformer ein kan nytte seg av for å få utløp for sin kreativitet og skaparglede. I kunst vil det også vere bruk av digitale verktøy som ipad med programmet Procreate og digital penn. 

Det er fleire grupper med inndeling etter aldersgrupper.

 

Søk om plass på kunst