Kunst

Kunst

Stad: Gossen, kulturskolen

Aldersgruppe: i grupper frå 2.–10. trinn

Tid skoleåret 2021/2022:

Kunst 2.–4. trinn, Torsdag: 14:35 –15:35 

Kunst 5.–7. trinn, Mandag: 16:00–17:15 

Kunst 8.–10. trinn, Tirsdag: 16:15–17:30 

 

Stad: Julsundet skole og fleirbrukshus

Aldersgruppe: i grupper frå 4. trinn

Tid skoleåret 2021/2022:

Kunst frå 4. trinn, Tirsdag: 14:00–15:15 

 

Beskrivelse: 

I kunstfaget får du lære ulike teknikkar innan teikning, maling og mange fleire kreative prosjekt.  

Elevane får lære seg ulike uttrykksformer ein kan nytte seg av for å få utløp for sin kreativitet og skaparglede. I kunst vil det også vere bruk av digitale verktøy som ipad med programmet Procreate og digital penn. 

Det er fleire grupper med inndeling etter aldersgrupper.

 

Søk om plass på kunst