Digital kunst

Digital kunst

Aldersgruppe: i grupper frå 4.–10. trinn

Stad: tilbud både på Gossen og i Julsundet

Tid skoleåret 2021/2022:

Digital kunst 4.–7. trinn Gossen, Torsdag: 16:00 - 17:00

Digital kunst 8.–10. trinn Gossen, Mandag: 14:35 - 15:35 

Beskrivelse: 

I faget digital kunst jobbar vi i grupper med digital teikning, animasjon og foto. 

Vi tek i bruk digitale verktøy som ipad med digital penn og program som Procreate, FlipaClip og Snapseed. 

Saman vil vi utforske moglegheitene og utfordre kreativiteten på fleire områder. 

Kulturskolen har utstyr som er nødvendig for faget. 

Søk om plass på digital kunst