Vår rolle som ressurssenter

Kulturskolen har rolle som kulturpedagogisk ressurssenter i kommunen. I dette ligg samarbeid med barnehage, grunnskole, videregående skole, helsesektor, næringsliv, det lokale kulturlivet og profesjonelle aktørar innan kunst og kulturformidling. 

Sal av tenester:
- Dirigent teneste til kor og korps
- Lærar tenester til barnehage, grunnskole, vaksenopplæring, pleie og omsorg og andre kulturskolar i regionen
- Utøvande tenester
- Elevinnslag-kunstneriske innslag
- Utleige av teknisk utstyr og instrument

Ta kontakt på mail til kulturskolen@aukra.kommune.no eller ring telefon 71 17 14 95


Prisar for sal av tenester 

 

 

Kontaktinformasjon

Malin Solberg
Rektor
E-post
Mobil 93 26 66 09