Samarbeid med grunnskolen

Aukra kulturskole samarbeider med grunnskolane i Aukra.

Dette skoleåret har vi samarbeid med Gossen barne- og ungdomsskole om desse tilboda: 

  

 

  

 

Kontaktinformasjon

Malin Solberg
Rektor
E-post
Mobil 93 26 66 09