Samarbeid med grunnskolen

Samarbeid med grunnskolen

Aukra kulturskole samarbeider med begge grunnskolane i Aukra kommune. 

Dette skoleåret har vi samarbeid med Gossen barne- og ungdomsskole om desse tilboda: 

  

 

  

 

Kontaktinformasjon

Miriam Venås
Fagleiar musikk, Vokal/Sang, Vokalgruppe, KuDraMuDa, Dirigent Gossen Gospel Voices
E-post
Mobil 984 05 406