Samarbeid med grunnskolen

Samarbeid med grunnskolen

Aukra kulturskole samarbeider med grunnskolane i Aukra.

Dette skoleåret har vi samarbeid med Gossen barne- og ungdomsskole om desse tilboda: 

  

 

  

 

Kontaktinformasjon

Miriam Venås
Fagleiar musikk, Vokal/Sang, KulurMylder, Dirigent
E-post
Mobil 98 40 54 06