Samarbeid med eining for innvandring og integrering

Samarbeid med eining for innvandring og integrering

Vaksenopplæringa 

I samarbeid med vaksenopplæringa som drives av eining for Innvandring og integrering i Aukra kommune har vi tilboda: 

  • Småbarnstrall 

Småbarnstrall er eit musikktilbod for born frå 1-6 år med familie. Tilbodet skal vere med å styrke språkutvikling og integrering gjennom leik og det musiske samspelet. Tilbodet er gratis og ope for alle. Datoar vert publisert på nettsida vår i aktivitetskalenderen.  

  • Introtimer med kulturskolen 

To timar i veka har elevar som deltar i introduksjonsprogrammet timar i kulturskolen. Her får elevane opplæring i ulike kunst- og kulturfag. 

Eining for innvandring og integrering 

  • Internasjonal veke  

Er eit arrangement som eining for innvandring og integrering står bak, ofte i samarbeid med fleire aktørar. Aukra kulturskole har ansvar for dei kulturelle innslaga.  

Kontaktinformasjon

Miriam Venås
Fagleiar musikk, Vokal/Sang, Vokalgruppe, KuDraMuDa, Dirigent Gossen Gospel Voices
E-post
Mobil 984 05 406