Samarbeid med eining for innvandring og integrering

Vaksenopplæringa 

I samarbeid med vaksenopplæringa som drives av eining for Innvandring og integrering i Aukra kommune har vi tilbodet:

  • Introtimer med kulturskolen 

Seks timar i veka har elevar som deltar i introduksjonsprogrammet timar i kulturskolen. Her får elevane opplæring i ulike kunst- og kulturfag. 

 

Eining for innvandring og integrering 

  • Internasjonal veke  

Er eit arrangement som eining for innvandring og integrering står bak, ofte i samarbeid med fleire aktørar. Aukra kulturskole har ansvar for dei kulturelle innslaga.  

Kontaktinformasjon

Malin Solberg
Rektor
E-post
Mobil 93 26 66 09