Samarbeid med Aukra kyrkje

Aukra kulturskole samarbeidar med Aukra kyrkje 

Orgelklikken - pianoelevar i kulturskolen får tilbod om å komme i kyrkja for å opplæring i kyrkjeorgel. Vi samarbeidar med Robert Coates, organist i Aukra Sokn. 

Kyrkjemusikkutvalet - kulturskolen er medlem i utvalet

Kontaktinformasjon

Malin Solberg
Rektor
E-post
Mobil 93 26 66 09