Den lokale kultursekken

Den lokale kultursekken

Kulturskolen og den lokale kultursekken

Aukra kulturskole koordinerer arbeidet med den lokale kultursekken i Aukra. Dette innebær ansvar for felles planarbeid for grunnskolane, initiering av verkstadar med lokale kunst-og kulturaktørar, samt eigenproduksjon i kulturskolen. 

Du kan lese meir om den kulturelle skolesekken her

Kontaktinformasjon

Miriam Venås
Fagleiar musikk, Vokal/Sang, Vokalgruppe, KuDraMuDa, Dirigent Gossen Gospel Voices
E-post
Mobil 984 05 406