Den lokale kultursekken

Kulturskolen og den lokale kultursekken

Aukra kulturskole koordinerer arbeidet med den lokale kultursekken i Aukra. Dette innebær ansvar for felles planarbeid for grunnskolane, initiering av verkstadar med lokale kunst-og kulturaktørar, samt eigenproduksjon i kulturskolen. 

Du kan lese meir om den kulturelle skolesekken her

Kontaktinformasjon

Malin Solberg
Rektor
E-post
Mobil 93 26 66 09