مدرسه فرهنگی برای همه (Farsi)

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

مدرسه فرهنگی برای همه (Farsi)

مدرسه فرهنگی برای همه

مدرسە فرهنگی یک امکان آموزش و فعالیت برای کلیە کودکان و جوانانی می باشد که می خواهند در حوزە فرهنگ و هنر آموزش بیشتری کسب نمایند. در مدرسه فرهنگی از جملە می توانید رقصیدن، آواز خواندن، نواختن یک آلت موسیقی، نوشتن، بازی تئاتر، رسم کردن، مجسمه سازی یا ساخت فیلم را بیاموزید. بسیاری از کودکان و جوانانی که بە مدرسه فرهنگی می روند با دوستان جدیدی آشنا و تعلق یافتن بە یک اجتماع را تجربە می کنند.

 

مدرسه فرهنگی دارای معلمان ماهر و حرفه ای می باشد. دانش آموزان می توانند با کودکان و جوانان دیگر بە صورت گروهی یا به صورت انفرادی آموزش دادە شوند. آموزش عمدتاً بعد از ساعات معمولی مدرسه صورت می گیرد.

 

چه کسانی می توانند به مدرسه فرهنگی بروند؟

همه کودکان و جوانان می توانند بە مدرسه فرهنگی بروند. مدرسە فرهنگی امکان آموزش در هنرهای متفاوت را برای مبتدیان و در سطح پیشرفتە ارائە می دهد. افراد بالای ۱۸ سال نیز می توانند درخواست پذیرش نمایند.

 

هزینە رفتن بە مدرسە فرهنگی چقدر می باشد؟

دانش آموز بودن در مدرسه فرهنگی هزینه دارد. برخی از شهرداری ها برنامەهایی برای تخفیف هزینە یا امکان رفتن بە مدرسە را بە صورت رایگان دارند. بسیاری از مدارس فرهنگی امکان بە قرض دادن آلات و یا تجهیزات را دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد هزینه ها، با Malin Solberg, Tlf 71 17 14 95

تماس بگیرید.

 

چگونه می توان بە مدرسه فرهنگی درخواست پذیرش نمود ؟

جهت درخواست پذیرش در مدرسه فرهنگی برای خودتان یا فرزندتان، با Malin Solberg, Tlf 71 17 14 95

تماس بگیرید.

 

Kontaktinformasjon

Malin Solberg
Rektor
E-post
Mobil 93 26 66 09