Fordjupingstilbodet i kulturskolen

Fordjupingstilbod

Kulturskolen sitt fordjupingsprogram er for elevar som har særlig interesse og særskilte føresetnadar for å arbeide med faget. Opplæringa vektlegg utvikling av kreative evner, handverksmessig og kunstnarisk kompetanse, sjølvstende og samarbeidsevne. Opplæringa skal bidra til å utvikle eleven sin kompetanse slik at dei kan utvikle seg som utøverar på eit høgt nivå og ha moglegheit for evt. vidare utdanning innan sitt fag. 

I fordjupningsprogrammet er undervisningstimetal og innhald styrka i vesentlig grad.   

Elevane blir tatt inn etter søknad og evt. opptaksprøve. Det er læraren som rår eleven til å søkje når tida er inne. 

Kontaktinformasjon

Malin Solberg
Rektor
E-post
Mobil 93 26 66 09