Fordjupingstilbodet i kulturskolen

Fordjupingstilbodet i kulturskolen

Litt om fordjupingstilbodet

Eleven blir anbefalt å søkje fordjupningsprogrammet og får utvida undervisningstida med læraren sin. To gonger i veka, undervisning + samspel Undervisning og veiledning er tilpassa den enkelte elev og foregår både individuelt, i grupper og i ensembler.

Fordjupningsprogrammet er for elevar som har særskild interesse og føresetnad for å arbeide med faget. Samspel - for at eleven skal bli kjent med elevar med same interesse, komme til eit større miljø og få spele på ein anna arena. Samspel gjennomførast i samarbeid med Molde kulturskole.

Les intervju med Ruben (14) som er med i fordjupingstilbodet skoleåret 2020/2021

Intervju med Ruben (14)