Låtskriving

Aldersgruppe: frå 5.trinn

Stad: tilbud både på Gossen og i Julsundet

Varighet: 8 veker

Pris: kr. 850

Beskrivelse: 

Går du med ein draum om å skrive eigne låter?

Gjennom dette skapande tilbudet får du jobbe med å utvikle dine låt-idear til tekst og melodi. Av og til kjem melodien først, av og til teksta. Kanskje du har eit tema eller ein følelse du ønskjer å formidle gjennom musikken din. Ofte oppstår musikk og tekster ut i frå noko me opplever eller føler. Lær deg å få orda ned på papiret og finne melodien. 

I løpet av kurset jobbar vi med: 

Tekstskriving - Komposisjon - Innspillingsteknikker - Formidling - Musikkteori 

Det er ein fordel om du spelar eit instrument eller syng fra før. Undervisninga foregår i grupper, med individuelle tilpassing. 

Søk om plass på kurset