Informasjon frå kommunen

Følgetenesta for gravide

Følgetenesta for gravide

Gravide som bur på Gossen og må føde i Kristiansund, har rett på følgeteneste.

Kven har rett på følgeteneste?

Du har rett på følgeteneste dersom:

  • Fødeavdelinga i Molde i stengt og du må føde i Kristiansund og
  • Du bur på Gossen.

Opningstider og kontaktinformasjon

Følgetenesta er døgnopen.

Ta kontakt med følgetenesta

Når har fødeavdelinga i Molde open?

Opningstider for fødetilbodet i Molde og Kristiansund

Kontaktinformasjon

Følgetenesta for gravide
Ingeborg Drejer Thomassen
Telefon 950 76 157