Lag og organisasjonar

Lag og organisasjoner
Namn Heimeside Postadresse
Annai Poopathi Tamilsk kultursenter Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Aukra kyrkjelyd Heimeside 6480 Aukra
Gossen ving Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Pinsemenighet Klippen Heimeside 6480 Aukra
Vonkirka Ingen hjemmeside 6480 Aukra