Lag og organisasjonar

Lag og organisasjoner
Namn Heimeside Postadresse
Aukra barnegospel Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Aukra musikkråd Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Aukra musikkverkstad Ingen hjemmeside Aukra
Gossen Gospel Voices Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Gossen mannskor Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Gossen musikkorps Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Gossen skolekorps Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Julsundet musikkorps Ingen hjemmeside 6409 Molde
Julsundet skolekor Ingen hjemmeside 6409 Molde
Sameige lydanlegg Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Sangkoret Fjelljom Ingen hjemmeside 6409 Molde