Samarbeid med frivillige lag og organisasjonar

Kor 

Fjelljom, dirigent Martin Bredin  

 

Korps 

Julsundet musikkorps, dirigent Jan Inge Tangen 

Gossen musikkorps, dirigent Lars-André Gudmundset 

 

 Satsar for kjøp av dirigent til kor og korps:  

  • 50 % av faktisk kostnad for kjøp av dirigent til barn og unge 

  • 55 % av faktisk kostnad for kjøp av dirigent til vaksne 

Kontaktinformasjon

Malin Solberg
Rektor
E-post
Mobil 93 26 66 09