Om Aukra kulturskole

Aukra kulturskole skal gje eit frivillig opplæringstilbod til alle kommunens innbyggjarar innan kulturfaga med vekt på å utvikle kunstnariske og skapande evner. 

 

Kva er ein kulturskole? 

Kulturskolen er ein skole som tilbyr undervisning og aktivitetar innan ulike kunstfag. 

Kulturskolen skal utvikle elevanes evner utifrå den einskildes føresetnadar, slik at dei kan få ein meiningsfylt og stimulerande fritidsaktivitet og eit grunnlag for ei seinare yrkesutdanning.  

I Aukra kan du få opplæring i musikk, dans, kunst og drama/teater.

Undervisninga skjer både individuelt og i grupper. Prosjekt, førestillingar, konsertar og utstillingar er også ein viktig del av kulturskolen sitt undervisningstilbod. 

Kulturskolen er også eit ressurs og kompetansesenter for kunst-og kulturfag i kommunen og tilbyr veiledning, faglig hjelp og dirigent-/undervisningstenester. 

Aukra kommune eig og driv kulturskolen. Tilbodet vert finansiert av kommunen og foreldrebetaling. Aukra kulturskole er organisert under eining for kultur. 

 

Pedagogisk plattform 

- Rammeplan for kulturskolen: 

http://www.kulturskoleradet.no/_extension/media/260/orig/2014%2008_Rammeplan_for_kulturskolen.pdf 

- Læreplan av 2017 

Lokal-laereplan-av-2017 (PDF, 89 kB)

Kontaktinformasjon

Malin Solberg
Rektor
E-post
Mobil 93 26 66 09