Vasskade

Vasskade

Aukra kommune har driftsansvar for kommunens vatn- og avløpsnett.

Frå tid til anna oppstår det situasjonar som fører til skade hos abonnentane. Dette kan blant anna skuldast:

  • Brot på vassleidning
  • Tett kloakkleidning på grunn av brot
  • Tilbakeslag på grunn av overbelastning av kommunalt nett.

Kommunen har ansvarsforsikring som normalt dekker slike forhold. Det er difor viktig at kommunen og skadelidte brukar lik framgangsmåte når skade oppstår.

Ved skade kan du ta kontakt med Aukra kommune for avklaring om korleis saka handsamast vidare.

Kontaktinformasjon

Rune Hustad
Drifts- og prosjektleiar VA
E-post
Telefon 71 17 15 62
Mobil 948 14 818
Vakttelefon kommunalteknisk drift
Mobil 915 16 740

Opningstider

Kommunehuset
Kvardagar mellom kl. 08.30 og 15.30