Vasskade

Vasskade

Aukra kommune har driftsansvar for kommunens vatn- og avløpsnett.

Frå tid til anna oppstår det situasjonar som fører til skade hos abonnentane. Dette kan blant anna skuldast:

  • Brot på vassleidning
  • Tett kloakkleidning på grunn av brot
  • Tilbakeslag på grunn av overbelastning av kommunalt nett.

Kommunen har ansvarsforsikring som normalt dekker slike forhold. Det er difor viktig at kommunen og skadelidte brukar lik framgangsmåte når skade oppstår.

Ved skade kan du ta kontakt med Aukra kommune for avklaring om korleis saka handsamast vidare.

Kontakt

Aukra kommune
Post- og besøksadresse: Nyjordvegen 12, 6480 Aukra
E-post
Telefon 71 17 15 00
Vakttelefon kommunalteknisk drift
Mobil 91 51 67 40

Opningstider

Kommunehuset

Ekspedisjon: Kl. 10.00 til 14.00

Sentralbord: Kl. 9.00 til 14.30