Bli fosterfamilie

Bli fosterfamilie

Vil du bli fosterforelder?

Dersom du kjenner eit barn som treng ein fosterheim og som du ønskjer å vere fosterforeldre for, kan du ta kontakt med barnevernet på telefonnummer 71 11 11 60.

Du kan òg ta kontakt med Bufetat og fosterheimstenesta i Molde.

Krav til fosterforeldre

Fosterforeldre skal samarbeide med barneverntenesta og barnet sin familie. Det er nødvendig med god vandel og vanleg god økonomi. De må ha tid og overskot til å gi barnet eit trygt og godt heim.

Når du har blitt fosterforelder

Du får opplæring i det å vere fosterforelder. Før eit barn flytter inn hos deg, møter du barnet og familien. Så lenge barnet bur hos deg får du oppfølging, råd og rettleiing.

Fosterforeldre mottek ei økonomisk godtgjersle.

Kontaktinformasjon

Barnevernet
Wenche Strand
E-post
Telefon 71 11 16 00

Opningstider

Barneverntenesta
Kvardagar kl. 08.30-15.30

Adresse

Besøksadresse
Barneverntenesta
Storgata 31
6413 Molde

Postadresse
Molde kommune
Barneverntenesta
Rådhusplassen 1
6415 Molde

Kart