Informasjon frå kommunen

Innmelding skole

Innmelding skole

Barna startar vanlegvis i grunnskolen det kalenderåret dei fyller 6 år.

Alle som er registrert i folkeregisteret i Aukra kommune, vil i februar/mars same år som barnet skal starte i første klasse, få tilsendt eit innskrivingsbrev frå den skolen barnet høyrer til. I tillegg får foreldra ein invitasjon til foreldremøte der det blir gjeve informasjon om innskriving og skolestart. Dersom du ikkje har motteke eit slikt brev, må du ta kontakt med skolen.

Ta kontakt med

Kontaktinformasjon

Heidi Falkhytten
Rektor
E-post
Mobil 995 32 262
Terje Gundersen-Røvik
Rektor
E-post
Telefon 71 17 18 81
Mobil 921 33 350