Skjenketider for alkohol

Skjenketider for alkohol

Generelt om skjenketid

Skjenketida for alkoholhaldig drikk skal følgje skjenkestaden sine opningstider. Skjenking må opphøyre seinast 30 minutt før skjenkestaden stenger.

Maksimaltid for skjenking

  • Alkoholhaldig drikk i gruppe 1 og 2 kl. 08:00 - 01:30 der lokala har opningstid til kl. 02:00
  • Alkoholhaldig drikk i gruppe 3 kl. 13:00 - 01:00 der lokala har opningstid til kl. 02:00

For ei enkeltbevilling for slutta selskap kan kommunen gje dispensasjon etter søknad når det ligg føre særlege grunnar. Dispensasjonsspørsmålet vert avgjort av ordføraren.

Kva betyr gruppe 1, 2 og 3

  • Alkoholhaldig drikk i gruppe 1: over 2,5 og høgst 4,7 volumprosent alkohol
  • Alkoholhaldig drikk i gruppe 2: over 4,7 mindre enn 22 volumprosent alkohol
  • Alkoholhaldig drikk i gruppe 3: frå og med 22 til og med 60 volumprosent alkohol

Kontaktinformasjon

Martina Susanne Böttcher
Konsulent
E-post
Telefon 71 17 15 16
Aukra kommune
Post- og besøksadresse: Nyjordvegen 12, 6480 Aukra
E-post
Telefon 71 17 15 00

Opningstider

Kommunehuset
Kvardagar mellom kl. 08.30 og 15.30