Konsekvensar ved brot på regelverket

Konsekvensar ved brot på regelverket

Ved brot på regelverket må kommunen tildele prikkar

Alle sals- og skjenkestadar vert kontrollert minst ein gong kvart år. Dersom vi etter ein kontroll konkluderer med brot på regelverket, er vi forplikta til å tildele prikkar. Får du tolv eller meir prikkar i løpet av to år, vil kommunen inndra bevillinga i minst ei veke. Når bevillinga er inndregen, kan du ikkje selje eller skjenke alkohol.

Kor mange prikkar vert tildelt ved kvart brot på regelverket?

8 prikkar

 • Sal og skjenking til mindreårige
 • Brot på bistandsplikta
 • Brot på kravet om forsvarleg drift
 • Hindring av kontroll

4 prikkar

 • Sal og skjenking til tydeleg rusa person
 • Brot på sals- og skjenketider
 • Skjenking av sprit til person mellom 18 og 20 år
 • Brot på alderskrav til den som sel eller skjenker alkohol

2 prikkar

 • Tydeleg påverka person i lokale
 • Manglar ved interkontrollsystem
 • Manglande levering av omsetnadsoppgåve
 • Manglande betaling av avgift
 • Brot på reglar om styrar og stedfortredar
 • Gjentatt diskriminering
 • Gjentatt narkotikaomsetnad

1 prikk

 • Brot på reglane om alkoholfrie varer
 • Brot på reglane om plassering av alkoholhaldig drikk på salsstaden
 • Brot på reglane om skjenkemengde for brennevin
 • Brot på vilkår i bevillingsvedtaket
 • Konsum av medbragt alkohol
 • Gjestar tek med alkohol ut
 • Brot på reklameforbodet

Kontaktinformasjon

Martina Susanne Böttcher
Konsulent
E-post
Mobil 948 26 442
Aukra kommune
Post- og besøksadresse: Nyjordvegen 12, 6480 Aukra
E-post
Telefon 71 17 15 00

Opningstider

Kommunehuset
Kommunehuset er ope alle kvardagar mellom kl. 10.00 og 14.00

Sentralbordet er ope mellom kl. 9.00 og 14.30