Grave i kommunal/offentleg veg

Grave i kommunal/offentleg veg

For å kunne grave i kommunal veg, må du søkje om graveløyve.

Slik søkjer du

Du må sende gravesøknad til kommunen. Med gravesøknaden må du leggje ved kartutsnitt og forslag til varslingsplan/skilting i høve til gravearbeidet.

Varsling skal vere i høve til "Håndbok N301 Arbeid på og ved veg"

Kontaktinformasjon

Torstein Andreas Engstad
Prosjektleiar
E-post
Mobil 488 84 177
Aukra kommune
Post- og besøksadresse: Nyjordvegen 12, 6480 Aukra
E-post
Telefon 71 17 15 00

Opningstider

Kommunehuset
Ekspedisjon: Kl. 10.00 til 14.00

Sentralbord: Kl. 9.00 til 14.30