Sette grensemerke (påvise grense)

Sette grensemerke (påvise grense)

Dersom grensemerka for ei tidlegare oppmålt og koordinatbestemt grense er borte, kan du bestille ei ny grensepåvising. Grensepunkt vert merka og rørte partar vert orientert. Dersom det er uklart kor ei eksisterande grense mellom to eigedommar går, kan grensa klarleggast ved ei oppmålingsforretning. Sjå og klarlegge grenser.

Kven kan søkje om grensemerking?

Heimelshavar må fylle ut søknaden.

Slik søkjer du om grensemerking

Kopi av målebrev eller kartutsnitt kor det er markert kva grensepunkt som skal påvisast, må leggjast ved i søknaden. Du kan bestille kart.

Kva kostar det?

Saksbehandlingsgebyret går fram av Aukra kommune sitt gebyrregulativ.

Sjekk gebyret

Kontaktinformasjon

Hilde Jordal Myrset
E-post
Mobil 476 31 602
Aukra kommune
Post- og besøksadresse: Nyjordvegen 12, 6480 Aukra
E-post
Telefon 71 17 15 00

Opningstider

Kommunehuset
Ekspedisjon: Kl. 10.00 til 14.00

Sentralbord: Kl. 9.00 til 14.30