Jakttider

Jakttider

Kor lenge gjeld dei aktuelle jakttidene?

 

Når er jakt og fangst ikkje tillate?

  • Frå og med 24. desember til og med 31. desember
  • Langfredag
  • Påskeaften
  • 1. påskedag

Jakttider for seljakt

Det er Fiskedirektoratet som forvaltar sel. Du kan lese meir om seljakt og dei forskjellige jakttider på Fiskedirektoratet sine heimesider.

Meir informasjon om jakttider

Det er Miljødirektoratet som fastset jakttidene. Du kan lese meir om jakttidene på Miljødirektoratet sine heimesider.

Kontaktinformasjon

Jermund Vågen
Saksbehandlar landbruk
E-post
Mobil 975 70 799
Aukra kommune
Post- og besøksadresse: Nyjordvegen 12, 6480 Aukra
E-post
Telefon 71 17 15 00

Opningstider

Kommunehuset
Kommunehuset er ope alle kvardagar mellom kl. 10.00 og 14.00

Sentralbordet er ope mellom kl. 9.00 og 14.30