Felling av skadegås

Felling av skadegås

Du må søkje kommunen om fellingsløyve for skadegås.

Korleis søkje om fellingsløyve for skadegås

Send ein e-post med søknad om felling av skadegås til post@aukra.kommune.no. Du treng ingen søknadsskjema.

Kva kostar det?

Tenesta er gratis.

Klage på vedtak om fellingsløyve for skadegås

Vedtak om felling av skadegås er eit enkeltvedtak som du kan klage på.

Regelverk

Forskrift om felling av viltarter som gjør skade eller som vesentlig reduserer andre viltarters reproduksjon

Kontaktinformasjon

Jermund Vågen
Saksbehandlar landbruk
E-post
Mobil 975 70 799
Aukra kommune
Post- og besøksadresse: Nyjordvegen 12, 6480 Aukra
E-post
Telefon 71 17 15 00

Opningstider

Kommunehuset
Kommunehuset er ope alle kvardagar mellom kl. 10.00 og 14.00

Sentralbordet er ope mellom kl. 9.00 og 14.30