Industriareal

Industriareal

Nyland industriområde

Kommunalt industriområde med ilandføringsanlegget som næraste nabo. Området er på omlag 220 dekar. 110 dekar er ferdig regulert, og utvidingar er planlagt. Ledig areal. Nytt vegsamband og gassrøyr inn til området.

Nautneset industriområde

Etablert kommunalt industriområde for sjørelatert næringsverksemd. Området er på totalt 20 dekar, med tilgang til kommunale kaier. Noko ledig areal.
Ved utleige av kai kontakt Molde og Romsdal Havn IKS, tlf. 71 17 16 20.

Hollingen industriområde

Etablert kommunalt industriområde på fastlandet, 15 km frå Molde. Området er på omlag 5 dekar. Noko ledig areal.
Utviding er under planlegging.

Kontaktinformasjon

Aukra kommune
Post- og besøksadresse: Nyjordvegen 12, 6480 Aukra
E-post
Telefon 71 17 15 00

Opningstider

Kommunehuset
Kommunehuset er ope alle kvardagar mellom kl. 10.00 og 14.00

Sentralbordet er ope mellom kl. 9.00 og 14.30