Frist for å søkje om barnehageplass er 1. mars 2020

Solemfelta

Solemfelta

Du kan melde di interesse for tomt på Solemfelta ved å fylle ut skjemaet nedanfor. Dette gjeld kommunale bustadtomter. Det kan i tillegg vere private tomter til sals, men desse har ikkje kommunen oversikt over.

Storleik og pris på tomtene

  • Storleik på tomtene varierer frå 1100-1500 m²
  • Pris per m² er kr 308,-
  • Prisen vert indeksregulert kvart år

Dette er inkludert i prisen

  • Kvar tomt er tilknytt kommunal veg
  • Leidningar for kloakk, overvatn og drikkevatn er lagt fram til tomtegrense

Dette kjem i tillegg til prisen

Kart

Regelverket

Interesse for ledig tomt
Felt merka med * må fyllast ut

Kontaktinformasjon

Ingrid Ilestad
Saksbehandlar
E-post
Telefon 71 17 15 79
Aukra kommune
Post- og besøksadresse: Nyjordvegen 12, 6480 Aukra
E-post
Telefon 71 17 15 00

Opningstider

Kommunehuset
Kvardagar mellom kl. 08.30 og 15.30