Falkhytten sør

Falkhytten sør

Du kan melde interesse for tomt i Falkhytten sør ved å fylle ut skjemaet nedanfor. Dette gjeld kommunale bustadtomter. Det kan i tillegg vere private tomter til sals, men desse har ikkje kommunen oversikt over.

Storleik og pris på tomtene

  • Storleik på tomtene varierer frå 800-1 400 m².
  • Pris per m² er kr. 475,-.
  • Prisen vert indeksregulert kvart år.

Dette er inkludert i prisen

  • Kvar tomt er tilknytt kommunal veg.
  • Leidningar for kloakk, overvatn og drikkevatn er lagt fram til tomtegrense.

Dette kjem i tillegg til prisen

Kart

Regelverket
Felt merka med * må fyllast ut

Kontaktinformasjon

Ingrid Ilestad
Saksbehandlar
E-post
Mobil 909 53 258
Aukra kommune
Post- og besøksadresse: Nyjordvegen 12, 6480 Aukra
E-post
Telefon 71 17 15 00

Opningstider

Kommunehuset
Ekspedisjon: Kl. 10.00 til 14.00

Sentralbord: Kl. 9.00 til 14.30