Hundetjønna

Hundetjønna

  • Les turbeskriving på morotur.no
  • I 2018 har det kome ein ny sti som går frå Julsundet skole - Matberget - Lauvåsen - Hundetjønna.
  • I tidlegare tider var vasskraft mykje brukt til å drive møller og treskemaskiner. Vassmagasinet i dette området var Hundetjønna, med Tronselva som renn til Jendemsosen. Den noverande stien som går frå Hundetjønna vart opphaveleg opparbeidd som overføringsgrøft til Lauvåsen og Hollingen. Derifrå rann vatnet delvis i eit naturleg dalsøkk og opparbeidd grøft fram til steingarden/innmarka.