Fangholsetra

Fangholsetra

  • Les turbeskriving på morotur.no
  • I 1941 bygde Bernhard Fanghol fjøsen. Seterbua vart bygd i 1942. Gardane Fanghol og Hollen hadde felles fjøs fram til 1947, da bygde Magnus Hollen eige fjøs. I 1959 vart seterdrifta avslutta. Seterbua står enno, fjøsa er borte, berre steinmuren står att.