Eidskremsetra

Eidskremsetra

  • Les turbeskriving på morotur.no
  • Setra tilhøyrde tre gardar på Eidskrem. Ein veit ikkje kva tid den var bygd, men etter det Hans Eidskrem fortel var den i bruk fram til slutten av 1800- talet. I dag kan ein sjå rester av murane til seter husa, og steingarden rundt setervollen. Rett opp for ura, ved stien opp, er det rester av steingard som skulle hindre dyra i å gå ned i bygda.