Roktamonumentet

Roktamonumentet

  • Roktamonumentet ligg på Rindarøya. Ved monumentet er det rasteplass og flott utsikt over havet.
  • Under ein orkan i 1938 forliste frakteskuta «Rokta» ute ved Galleskjæra utanfor Bjørnsund. Til minne om «Roktaforliset» er det satt opp eit monument på Rindarøya.
  • Frå Roktamonumentet er det utsikt mot Flatflesa fyr, Ona, Bjørnsund og Galleskjæra.
  • Det er opparbeidd tursti som går heilt ned til sjøen frå monumentet.