Løvikremma kystgard

Løvikremma kystgard

  • Les meir om Løvikremma kystgard på romsdalsmuseet.no
  • Løvikremma kystgard ligg i Løvikvegen 235.
  • Det er ein tradisjonell kystgard frå slutten av 1800-talet.
  • Det er ope for publikum frå 23. juni til 7. august. Kvardagar kl. 12 – 16, laurdag kl. 12-16, søndag kl. 12-16. Her finn du triveleg vertskap som tilbyr enkel servering.