Aukraskogen

Aukraskogen

  • Les meir om Aukraskogen på morotur.no
  • I Aukraskogen kan du vandre på kryss og tvers på oppgrusa sti og på natursti. 
  • Aukraskogen består av mange ulike tresortar som buskfuru, norsk furu, alm, ask, østerriksk furu, lerk og bøk. Det var presten Christian Kaurin som i perioden 1871- 1876  starta plantinga som seinare har blitt til den frodige Aukraskogen. 
  • Ein finn benkar og gapahuk langs stiane.