Korona

Ønskjer du informasjon om vaksinering? Ta kontakt med legekontoret: 906 92 558.

Aukra kommune ventar med vidare vaksinering med AstraZeneca til FHI og legemiddelverket har gjort sine vurderingar.

Gå til temaside om koronaviruset

Søknad om spelemidlar

Søknad om spelemidlar

Spelemidlar skal bidra til at ein større del av befolkninga får mulegheit til å drive idrett og fysisk aktivitet.

Kva kan du søkje spelemidlar til?

  • Nye idretts- og friluftsanlegg
  • Rehabilitering av idretts- og friluftsanlegg
  • Nærmiljøanlegg
  • Turvegar og turløyper

Slik søkjer du om spelemidlar

  1. For å kunne søkje, må du får tildelt eit anleggsnummer. Ta kontakt med folkehelsekoordinator i Aukra kommune for å få eit slikt nummer.
  2. Du søkjer om spelemidlar på www.anleggsregisteret.no. Her finn du også meir informasjon om spelemidlar. Det er eit vilkår at anlegget er innarbeidd i kommunedelplan for idrett, aktivitet og friluftsliv.

Frist for søknad om spelemidlar

Søknadsfrist er 1. november kvart år.

Kontaktinformasjon

Tove Charlotte Æsøy
Folkehelsekoordinator
E-post
Mobil 908 09 646
Aukra kommune
Post- og besøksadresse: Nyjordvegen 12, 6480 Aukra
E-post
Telefon 71 17 15 00

Opningstider

Kommunehuset
Kommunehuset er ope alle kvardagar mellom kl. 10.00 og 14.00

Sentralbordet er ope mellom kl. 9.00 og 14.30