Svømmebasseng

Svømmebasseng

Smittevernreglane

 • Er du i tvil om du er frisk, hald deg heime.
 • Du skal ikkje besøke bassenget dersom du har uavklart forkjøling, feber eller andre symptom på Covid-19.
 • Alle SKAL dusje før dei går inn i bassenget.
 • Husk å halde 1 meter avstand til andre besøkande i heile anlegget.
 • Vi oppfordrar til bruk av kontaktløs betaling (Vipps og kort).
 • Bade- og svømmeanlegg har allereie svært strenge krav til reinhald og hygiene for normal drift. Vi vil i tillegg auke hyppigheit på reinhaldet, og alle kontaktpunkt vil jamnleg bli desinfisert.

Opningstider for svømmebassenget

Opningstidene følgjer skoleruta. Bassenget er stengt i skoleferiane.

Opningstidene er tilpassa situasjonen. Bading vil føregå i puljar i ein periode framover.

Opningstider i samband med koronasituasjonen
Vekedag Klokkeslett Klokkeslett Klokkeslett Kven
Torsdag 17.00 - 18.30 18.30 - 20.00 20.00 - 21.00
Fredag 17.00 - 18.30 18.30 - 20.00
Laurdag 11.00 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 14.00 Baby-/familiebading

For å ivareta smittevernreglane er det viktig at du er ferdig i bassenget og garderoben innan avsett tidsrom.

Vi ber om forståing, at vi ikkje kan slippe inn alle som ønskjer å bade på ein gong i perioder med stort besøk.

Prisar

Prisane gjeld per gong, ikkje per time!

Forskjellige prisar for revmatikarbading for medlemmar og ikkje medlemmar i Revmatikarforbundet (sjå tabell).

Prisar
Kven Pris 2021
Vaksne kr 60,-
Barn kr 30,-
Familie (inntil 2 vaksne og 2 barn) kr 100,-
Revmatikarbading kr 30,-/50,-

Betal med vipps på svømmebassenget

Du kan betale med Vipps på svømmebassenget. Last ned appen via AppStore eller GooglePlay.

 • Vippsnummer svømmebasseng: 122 677
 • Vippsnummer for trening i regi av Aukra Revmatikerforening: 114 981

Tryggleiksreglar på svømmebassenget

 • Bassengvakta vurderer kor mange som kan vere i bassenget samtidig
 • Bassenget bør vere tømt mellom kvar pulje
 • Barn t.o.m. 4. klasse må ha følge av foreldre/vaksne
 • Dei badande skal til ei kvar tid rette seg etter tilvising frå badevakta

Kontaktinformasjon

Tove Charlotte Æsøy
Folkehelsekoordinator
E-post
Mobil 908 09 646
Aukra kommune
Post- og besøksadresse: Nyjordvegen 12, 6480 Aukra
E-post
Telefon 71 17 15 00

Adresse

Svømmebassenget:
Riksfjordvegen 189
6480 Aukra