Aukradagen

Aukradagen

Aukradagen 2021 er utsatt.

Om Aukradagen

Aukradagen finn stad i juni kvart år og er ein dag med marknadsbuer, underhaldning og aktivitetar. 

Påmelding til Aukradagen

Du kan melde deg på Aukradagen ved å bruke vårt elektroniske skjema. Alle som ønskjer det, kan delta med stand eller opptre på utescena.

Påmeldingsfrist for Aukradagen

Frist for påmelding er forskjellig frå år til år, men ca. i slutten av mai.

Prisar for deltaking på Aukradagen

Prisane vert justert kvart år.

Kva skjer vidare etter påmelding til Aukradagen?

Når Aukradagen nærmar seg, vil du få ein e-post frå Aukra kommune med praktisk informasjon om dagen, for eksempel tildeling av plass og rigging.

Telt, plass og straum vert fakturert etter Aukradagen.

Årets Aukraværing

Årets Aukraværing har eiga side, som du finn her.

Kontaktinformasjon

Anne Jorunn Sandøy
Kultursjef
E-post
Mobil 959 07 055
Aukra kommune
Post- og besøksadresse: Nyjordvegen 12, 6480 Aukra
E-post
Telefon 71 17 15 00

Opningstider

Kommunehuset
Kommunehuset er ope alle kvardagar mellom kl. 10.00 og 14.00

Sentralbordet er ope mellom kl. 9.00 og 14.30