Informasjon frå kommunen

Tryggleiksalarm

Tryggleiksalarm

Om tryggleiksalarmen

Tryggleiksalarm er ein sendar som brukar ber på seg, og som kan utløysast i akutte situasjonar. Tryggleiksalarmen er knytt til Molde brann og redning, som formidlar kontakt til heimesjukepleia. Heimesjukepleia kjem då heim til deg. Brukar kan snakke direkte med vakt, utan å løfte av telefonrøret. Tryggleiksalarm kan kun brukast i eigen heim.

Alarmen skal medverke til å skape tryggleik for å kunne bu heime lengst mogleg. 

Kven kan få tilbod om tryggleiksalarm?

Eldre, funksjonshemma og andre som kan føle seg utrygge ved å bu aleine, kan få tildelt tryggleiksalarm. 

Søkjar må bu i bustad med tilgang på internett/4G.

Slik søkjer du tryggleiksalarm

Kva kostar tryggleiksalarm?

PLO: Varsling- og lokaliseringsteknologi, GPS

Oppseiing av tryggleiksalarm

Ta kontakt med Aukra kommune om du ønskjer å seie opp tryggleiksalarmen. 

Klage på vedtak om tryggleiksalarm

Klage på enkeltvedtak

Adresse

Besøksadresse: 
Aukra omsorgssenter
Aukraringen 14
6480 Aukra