Korona

Ønskjer du informasjon om vaksinering? Ta kontakt med legekontoret: 906 92 558.

Aukra kommune ventar med vidare vaksinering med AstraZeneca til FHI og legemiddelverket har gjort sine vurderingar.

Gå til temaside om koronaviruset

Matombringing

Matombringing

Sjukdom, alder eller andre årsaker kan gjere at du ikkje er i stand til å ta vare på ernæringsbehovet ditt.

Kven kan få tilbod om matombringing?

Bur du heime og har problem med å få laga/kjøpt middag til deg sjølv, kan du få maten levert heim til deg.

Kor ofte kan du få matombringing?

  • Varm middag blir køyrt ut frå kjøkkenet ved Aukra omsorgssenteret 7 dagar i veka.
  • Du kan sjølv bestemme kor ofte du vil ha mat levert heim til deg. 

Slik søkjer du om matombringing

Kva kostar det?

PLO: Matombringing

Klage på vedtak om matombringing

Klage på enkeltvedtak

Kontaktinformasjon

Aukra kommune
Post- og besøksadresse: Nyjordvegen 12, 6480 Aukra
E-post
Telefon 71 17 15 00