Informasjon frå kommunen

Matombringing

Matombringing

Sjukdom, alder eller andre årsaker kan gjere at du ikkje er i stand til å ta vare på ernæringsbehovet ditt.

Kven kan få tilbod om matombringing?

Bur du heime og har problem med å få laga/kjøpt middag til deg sjølv, kan du få maten levert heim til deg.

Kor ofte kan du få matombringing?

  • Varm middag blir køyrt ut frå kjøkkenet ved Aukra omsorgssenteret 7 dagar i veka.
  • Du kan sjølv bestemme kor ofte du vil ha mat levert heim til deg. 

Slik søkjer du om matombringing

Kva kostar det?

PLO: Matombringing

Klage på vedtak om matombringing

Klage på enkeltvedtak

Kontaktinformasjon

Aukra kommune
Post- og besøksadresse: Nyjordvegen 12, 6480 Aukra
E-post
Telefon 71 17 15 00