Informasjon frå kommunen

Rus og psykisk helse

Rus og psykisk helse

Om tilbodet

Tilbodet omfattar:

  • Støttesamtaler
  • Familiesamtaler
  • Råd og rettleiing individuelt og i grupper
  • Utredning av aktuelle problemstillingar
  • Koordinering av tiltak
  • Dagtilbod
  • Oppfølging av ruskontraktar
  • Rustesting

Kven kan få tilbodet?

Personar som har utfordringar med:

  • å ivareta eige helse-, pleie- og omsorgsbehov
  • å oppsøke helsehjelp på eiga hand utanfor eigen heim

Tenesta er retta mot personar i alle aldersgrupper.

Slik søkjer du

Kva kostar det?

Tenesta er gratis.

Klage på vedtak

Klage på enkeltvedtak

Kontaktinformasjon

Marit Kathrine Thorsen
Spesialsjukepleiar rus og psykisk helse
E-post
Mobil 903 67 950
Svanhild Marie Nesset Lillebostad
Spesialsjukepleiar rus og psykisk helse, akan.
E-post
Mobil 468 18 228
Aukra kommune
Post- og besøksadresse: Nyjordvegen 12, 6480 Aukra
E-post
Telefon 71 17 15 00

Opningstider

Kommunehuset
Kommunehuset er ope alle kvardagar mellom kl. 10.00 og 14.00

Sentralbordet er ope mellom kl. 9.00 og 14.30