Aukra kommune

Rus og psykisk helse

Rus og psykisk helse

Om tilbodet

Tilbodet omfattar:

  • Støttesamtaler
  • Råd og rettleiing individuelt og i grupper
  • Utredning av aktuelle problemstillingar
  • Koordinering av tiltak

Kven kan få tilbodet?

Personar som har utfordringar med:

  • å ivareta eige helse-, pleie- og omsorgsbehov
  • å oppsøke helsehjelp på eiga hand utanfor eigen heim

Tenesta er retta mot personar over 18 år. Ta kontakt med helsesøster for personar under 18 år.

Slik søkjer du

Kva koster det?

Tenesta er gratis.

Klage på vedtak

Klage på enkeltvedtak

Kontaktinformasjon

Nina Kristin Tomren
Einingsleiar heimetenester
E-post
Mobil 906 02 621
Aukra kommune
Post- og besøksadresse: Nyjordvegen 12, 6480 Aukra
E-post
Telefon 71 17 15 00

Opningstider

Kommunehuset
Kvardagar mellom kl. 08.30 og 15.30

Fann du det du leita etter?