Syns- og høyrselskontakt

Syns- og høyrselskontakt

Kva er ein syns- og høyrselskontakt?

Syns- og høyrselskontakt kan hjelpe deg med utprøving, rettleiing og søknad om høyrselstekniske hjelpemiddel.

Høyrselstekniske hjelpemiddel

  • Samtaleforsterkarar
  • Hjelpemiddel til radio og TV
  • Varslingsutstyr til blant anna dørklokke, røykvarslar og vekkeklokke
  • FM-utstyr
  • Telefon og høyreapparat
  • Forsterkartelefonar
  • Teksttelefon
  • Varslingssystem for hotellopphald

Korleis søkje om tenesta?

Du kan ta kontakt med syns- og høyrselskontakt for å avtale ein time.

Kva kostar tenesta?

Tenesta er gratis.

Kven er syns- og høyrselskontakt?

Ergoterapeuten er syns- og høyrselskontakt for kommunen.

Heimetenesta har eigen høyrselskontakt.

Kontaktinformasjon

Høyrselskontakt i Aukra kommune
Selma Angel Hoem
Telefon 71 17 14 13
Mobil 474 63 956
Høyrselskontakt Heimetenesta
Heidi Salomonsen Stavik
E-post
Mobil 474 84 574

Opningstider

Kommunehuset
Kvardagar mellom kl. 08.30 og 15.30