Fysioterapi

Fysioterapi

I Aukra kommune er det fire fysioterapeutar. Alle held til på helsesenteret på Falkhytten. Tenesta består av to kommunalt tilsette fysioterapeutar og to fysioterapeutar med driftsavtale med kommunen.

Kva kan du få hjelp til?

Vi tilbyr behandling, rehabilitering og førebyggjande tiltak for å gjenvinne optimal bevegelse- og funksjonsevne.

Bestille time hos fysioterapeuten

Kor raskt kan du få time hos fysioterapeuten?

  • Du må rekne med ein viss ventetid. Dersom vi vurderer at det hastar, kan du få behandling innan 14 dagar. Øvrig ventetid varierer.
  • Fysioterapeutane har felles venteliste.

Avbestilling av fysioterapitime

Avbestilling av time må skje seinast 24 timar før oppsatt time. Dersom du ikkje avbestiller timen dagen før, må du betale for timen. Ring til den aktuelle fysioterapeuten for avbestilling av time.

Kva kostar fysioterapi?

Vedlagt følgjer oversikt over eigenandel fysioterapi. (PDF, 261 kB)

Pasientreiser

Dersom du av medisinske årsaker ikkje kan kome deg til fysioterapeuten, skal fysioterapeuten bestille transport via pasientreiser. Opplys om det når du bestiller time.

Kontaktinformasjon

Therese Stokke Viken
Fysioterapeut
E-post
Telefon 71 17 14 33
Mobil 971 60 713
Susanne Buch Sporsheim
Fysioterapeut
E-post
Telefon 71 17 14 25
Mobil 474 51 611
Rolf Oterhals
Fysioterapeut
E-post
Telefon 71 17 14 26
Kimberly Iversen
Fysioterapeut
E-post
Mobil 948 27 002
Aukra kommune
Post- og besøksadresse: Nyjordvegen 12, 6480 Aukra
E-post
Telefon 71 17 15 00

Opningstider

Fysioterapi
Kvardagar mellom kl. 08.30 og 15.30