Ergoterapi

Ergoterapi

Ergoterapeuten kan hjelpe deg om du har eller er i ferd med å få vanskar med å utføre ulike aktivitetar i din kvardag på grunn av sjukdom, skade eller nedsett funksjonsevne.

Kven kan få tilbod om ergoterapi?

  • Menneske med sjukdomar eller skadar
  • Menneske med funksjonshemmingar
  • Befolkninga generelt

Oppgåver

  • Kartlegging av hjelpebehov
  • Bustadtilrettelegging ved å kartlegge bustadens fysiske utforming og den enkeltes behov for bustad og føreslå tilretteleggingstiltak
  • Bistå i byggjesaker
  • Råd og rettleiing i forhold til bilsaker
  • Hjelpe til med å finne og søkje på tekniske hjelpemiddel som leiges ut gratis gjennom Hjelpemiddelsentralen
  • Korttidsutleige av hjelpemidla frå kommunalt lager
  • Bistå ved søknad om parkeringsbevis, ledsagerbevis

Synskontakt

Ergoterapeuten er synskontakt og kan bistå ved utprøving og søknad på synshjelpemidla samt tilrettelegging av omgjevnadar i forhold til synshemminga.

Hjelpemiddel

Ergoterapeuten er hjelpemiddelansvarleg i kommunen og kommunens kontaktperson opp mot Hjelpemiddelsentralen. Alle førespurnadar om reparasjonar, bytte og innlevering av hjelpemidla går til ergoterapeuten.

Kva kostar det?

Ergoterapiteneste er gratis.

Kontaktinformasjon

Selma Angel Hoem
Ergoterapeut
E-post
Telefon 71 17 14 13
Mobil 474 63 956

Adresse

Besøksadresse: 
Ergoterapi
Aukraringen 17
6480 Aukra